Danscoaching en creatieve expressie

Danscoaching en creatieve expressie kan helpen bij gedragsproblematiek, het verwerken van een heftige situatie, een echtscheiding of een overlijden. 

Creatieve danscoaching bij kinderen, jongeren en volwassenen

Zit jij niet lekker in je vel? Boze buien of teruggetrokken? Vermoeid of 'gewoon' niet blij?  Kan je niet goed meekomen met leeftijdsgenoten/groepen of mis je aansluiting met anderen.

Er kan van alles gaande zijn, hoe dan ook, wil je dat natuurlijk graag zelf of als ouder zo goed mogelijk begeleiden. 

Door middel van creatieve danscoaching, ga ik samen met jou kijken, waar jouw kracht ligt, maar ook waar je moeite mee hebt. 

Dit doe ik d.m.v. dansexpressie, verschillende spelvormen en creativiteit (schilderen, tekenen, houtbewerking etc..) en (dans)coaching.

Mijn intuïtie en jarenlange ervaring als therapeut spelen hierbij een grote rol.

Mocht het nodig blijken dat bij een kindersessie ouders betrokken worden, zal ik ook met hen het gesprek aangaan en/of een gezamenlijke sessie plannen. Samen gaan we kijken hoe we jou / jouw kind in zijn of haar kracht kunnen zetten.

We kijken naar:

  • motorische ontwikkeling
  • zintuigelijke ontwikkeling
  • sociale ontwikkeling
  • emotionele ontwikkeling

Bij aanvraag danscoaching kind vindt er een kennismakingsgesprek plaats bij jullie thuis. Dit mag ook bij mij in de praktijk plaatsvinden. Alle coachingsessies en evaluaties vinden plaats in mijn praktijk in Oldemarkt.

Kosten intakegesprek ongeveer 30 minuten €25,- (excl reiskosten) Wanneer er meer tijd nodig is, zijn de kosten per extra half uur € 25,-

Danscoach sessie kind à 1 uur €75,- Dit is inclusief materialen en voorbereiding.

Tussenevaluatiie vindt plaats na 5 sessies. Hierin wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind en de situatie thuis. Hoeveel sessies er eventueel nog nodig zijn of dat we kunnen afronden. Dan is het een eindevaluatie.

Kosten tussenevaluatie of eindevaluatie à 1 uur  € 75,- Dit is inclusief verslaglegging. Bij meerdere personen uit hetzelfde gezin, wordt voor het 2e kind € 25,- in rekening gebracht. 

 

Danscoach sessie volwassene 1,5 uur € 95,-  Inclusief materialen, voorbereiding en huur danszaal. Danscoachsessies vinden plaats in Steenwijk. De hulpvraag komt tijdens de 1e sessie naar voren. Eindgesprek vindt plaats tijdens de laatste sessie.